مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

مجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران فصلنامه‌ای به زبان فارسي و انتشار دهندة مقالات مرتبط به حوزة بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. این مجله به تمامی اصول کمیتة بین‌المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیتة اخلاق در انتشارات پزشکی پایبند و متعهد است.


تصویر صفحه خانگی مجله


دوره 2, شماره 4 (1397): دوره دوم 1397 سال 40 زمستان 97 شماره 104

فهرست مطالب

مقاله اصیل

عباسعلی دهقانی, حسن محمدی پور انوری, مجتبی محمدزاده لامع, محمود عیدی, علی حسین زینال زاده
PDF
2-9
علیرضا سلیمی نیا, مجتبی مرعشی, رضا عاطف یکتا, سوسن سلطانی محمدی, مصطفی حسینیان
PDF
10-17
ساغر صمیمی سده, احسان باستان حق, رضا امین نژاد
PDF
18-22
عباسعلی دهقانی, حسن محمدی پور انوری
PDF
23-31
امیرحسین اورندی, امیرپویا اربزین زنجانی, محمد تقی بیگ محمدی, فریناز موسوی, شهرام صمدی, نگار افتخار, سیدخلیل پسته ای, جیران زبردست, علی اصغر قادری
PDF
32-43
مریم میرزایی, محسن فاصله جهرمی, وحید سعادتمند, سارا مقدم
PDF
44-52
آرش موسی الرضایی, محمد امین ولیزادحسنلویی, آیدین کاظم پور آذر, نیلوفر اصلانی
PDF
53-61

گزارش مورد

مسعود نشیبی, فرهاد صفری, کامران متقی, زهرا طهماسبی, پریسا سزاری
PDF
62-65